Các hoạt động KHCN

Kinh nghiệm kiểm tra chất lượng cọc của VGI

Ấn vào dòng chữ file download ở trên để lấy file về máy của quý khách. Lưu ý: Quý khách cần có chương trình hỗ trợ file adobe mới xem được, chân thành cảm ơn đã quan tâm đến lĩnh vực này.

Một số hoạt động nghiên cứu và triển khai của Viện.

Ấn vào dòng chữ file download ở trên để lấy file về máy của quý khách. Lưu ý: Quý khách cần có chương trình hỗ trợ file adobe mới xem được, chân thành cảm ơn đã quan tâm đến lĩnh vực này.

Một số hoạt động nghiên cứu và triển khai của Viện.

Ấn vào dòng chữ file download ở trên để lấy file về máy của quý khách. Lưu ý: Quý khách cần có chương trình hỗ trợ file adobe mới xem được, chân thành cảm ơn đã quan tâm đến lĩnh vực này.

Tình hình hoạt động KHCN và tư vấn ĐKT

Một số thành tựu đã đạt được: - Đồng chủ trì dự án "quản lý đất và nước" với trường đại học Sakacchewan - Canada và trường đại học Nông nghiệp Thái Nguyên (1996- 2001). - Chủ trì thực hiện dự án thử nghiệm cấp Nhà nước: Công nghệ kiểm tra chất lượng móng cọc nhà cao tầng, công trình biển và phát triển cơ sở hạ tầng (1997 - 2000).

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội