Cơ Học Đất Đá

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ TIÊU CHUẨN BỀN CỦA KHỐI ĐÁ NỨT NẺ DỊ HƯỚNG

Tóm tắt: Nền đá, nơi chúng ta xây dựng công trình là một phần của vỏ trái đất, nó có đặc tính khác biệt với các môi trường, vật thể khác là sự nứt nẻ (theo ngôn ngữ cơ học là sự gián đoạn). Một trong những mục tiêu quan trọng của cơ học đá là xác lập các tiêu chuẩn bền có xét tới đặc điểm của sự gián đoạn. Bên cạnh tiêu chuẩn bên quen thuộc là Mohr-Coulomb, trong những năm gần đây, tiêu chuẩn độ bền khe nứt của Barton-Bandis, tiêu chuẩn bền của khối đá của Hoek-Brown được sử dụng rộng rãi. Đây là tiêu chuẩn thực nghiệm sử dụng những kết quả đánh giá đặc điểm gián đoạn ở hiện trường. Bên cạnh những ưu điểm, các tiêu chuẩn nà còn có những nhược điểm cần lưu ý khi sử dụng. Trong báo cáo này, tác giả phân tích phạm vi ứng dụng của các tiêu chuẩn bền nêu trên, đồng thời kiến nghị một cách tiệp cận với tiêu chuẩn Mohr-Coulomb cho khối đá nứt nẻ.

Tương quan giữa kết quả thí nghiệm nén nở hông

Tương quan giữa kết quả thí nghiệm nén nở hông và kết quả thí nghiệm nén ba trục không cố kết-không thoát nước trên đất dính ở khu vực Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội