Cơ sở vật chất

CSVC và Trang thiết bị

Viện Địa kỹ thuật sở hữu hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát địa hình, địa chất, xử lý nền móng công trình, giám sát chất lượng công trình, xử lý bảo vệ môi trường trong các ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, công nghiệp, trong đó có thể kể tới:

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội