Địa kỹ thuật 2006

Rạp chí địa kỹ thuật 4- 2006

Abstract: To study a geotechnical problem it can be investigated by a full scale model at a site. However, due to the naturally variable soil properties it is difficult to take all into consideration. To overcome this, the investigated problem is normally scaled down and investigated in a laboratory where soil properties can be stricly controlled. In this paper, physical modelling will be outlined and a specific 1-g model is given.

Tạp chí địa kỹ thuật số 1 2006

Tạp chí địa kỹ thuật số 1 2006 Khác với nền đất, có ít giáo trình, sách và tạp chí kỹ thuật đề cập đến khả năng chịu tải của nền đá. Hiện nay ở Việt nam đang khảo sát, thiết kế và xây dựng nhiều đập bê tông cao có ứng suất pháp lớn tác dụng lên nền đá. Thực tế thấy rằng nhiều kỹ sư đã rất lúng túng khi xác định sức chịu tải cho phép của nền đá và có nhiều quan niệm lầm lẫn. Bài báo này giới thiệu các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đá và đính chính một số quan niệm không đúng thường mắc phải.

Tạp chí Địa kỹ thuật So 2- 2006

Nhìn chung, khái niệm nền đất yếu bao hàm các loại đất sét yếu, đất với tỷ phần hạt mịn (như bột) cao hoặc đất sét chứa hàm lượng nước cao, đất chứa nhiều than bùn và các tập cát lỏng ở gần hoặc dưới mực nước ngầm. Đối với các loại đất dạng sét, “độ yếu” của chúng có thể đánh giá trên cơ sở sức kháng nén không nở hông

Tap chi địa kỹ thuật So3-06

Các quá trình và tai biến địa chất phát sinh và phát triển dưới ảnh hưởng của rất nhiều các yếu tố, có những yếu tố giữ vai trò rất quan trọng, có những yếu tố mà ảnh hưởng của chúng không nhận rõ được.

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội