Địa kỹ thuật 2007

Tap chi (Dia ky thuat) So 3-07

Đất ngoài hiện trường thường thể hiện tính dị hướng về cường độ hoặc độ cứng. Tính dị hướng của đất có thể được chia thành dị hướng có sẵn (Arthur và Menzies, 1972) và dị hướng do ứng suất gây ra (Arthur và nnk, 1977).

Tap chi (Dia ky thuat) So 2-07

Vật liệu gia cường có thể là kim loại hoặc không phải là kim loại và có thể có các dạng như: dải, lưới, thanh hoặc sợi. Vật liệu hạt rời (granular) được sử dụng trong nền đường để đáp ứng được các yêu cầu về truyền ứng suất, tính bền và thoát nước (Sêco e Pinto, 1993).

Tap chi (Dia ky thuat) So1-07

Trong ánh bình minh của thế kỷ 21, loài người như dòng chảy của sông đang đổ dồn về đới ven biển. Dự kiến đến năm 2010 sẽ có khoảng 54% dân số thế giới sinh sống trong khu vực từ bờ biển vào sâu trong đất liền 90 km (Charlier & De Meyer, 1998). Để bảo vệ khu vực ven biển, đến nay rất nhiều các công trình đã được xây dựng, đặc biệt là đê biển.

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội