Địa kỹ thuật 2016

Tạp chí ĐỊA KỸ THUẬT 3- 2016

Biến dạng dư của nền đất khi động đất mạnh ở Hà Nội - TG: NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Tạp chí ĐỊA KỸ THUẬT 2- 2016

Tạp chí ĐỊA KỸ THUẬT 2- 2016

Tạp chí ĐỊA KỸ THUẬT 1- 2016

PHẠM NGỌC TRƯỜNG, ĐỖ ANH DŨNG: Phân tích tương tác kết cấu vỏ giếng với nền đất xung quanh thi công theo tổ hợp cơ giới đào giếng VSM8000

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội