Lĩnh vực KHCN

Lĩnh vực hoạt động KHCN

- Nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Địa kỹ thuật và Môi trường phục vụ cho thiết kế và thi công các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, mỏ và công nghiệp - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về Địa chất công trình, cơ học đất đá và nền móng - áp dụng các kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ mới trong khảo sát, thiết kế nền móng công trình

Giới thiệu chung về VGI

Viện Địa kỹ thuật -Vietnam Geotechnical Institute (VGI) đ­ược thành lập theo Quyết định số 469-TCLHH ngày 18-6-1995 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, hoạt động khoa học công nghệ theo Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-477 ngày 21-12-2006 của Bộ Khoa học Công nghệ (số 418 ngày7-9-1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường).

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội