Giới thiệu chung về VGI

Viện Địa kỹ thuật -Vietnam Geotechnical Institute (VGI) đ­ược thành lập theo Quyết định số 469-TCLHH ngày 18-6-1995 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, hoạt động khoa học công nghệ theo Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-477 ngày 21-12-2006 của Bộ Khoa học Công nghệ (số 418 ngày7-9-1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường).

Lĩnh vực hoạt động KHCN

- Nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Địa kỹ thuật và Môi trường phục vụ cho thiết kế và thi công các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, mỏ và công nghiệp - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về Địa chất công trình, cơ học đất đá và nền móng - áp dụng các kết quả nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ mới trong khảo sát, thiết kế nền móng công trình

Phương châm hành động

Phương châm hành động của Viện chúng tôi là:

CSVC và Trang thiết bị

Viện Địa kỹ thuật sở hữu hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát địa hình, địa chất, xử lý nền móng công trình, giám sát chất lượng công trình, xử lý bảo vệ môi trường trong các ngành xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, công nghiệp, trong đó có thể kể tới:

Tình hình hoạt động KHCN và tư vấn ĐKT

Một số thành tựu đã đạt được: - Đồng chủ trì dự án "quản lý đất và nước" với trường đại học Sakacchewan - Canada và trường đại học Nông nghiệp Thái Nguyên (1996- 2001). - Chủ trì thực hiện dự án thử nghiệm cấp Nhà nước: Công nghệ kiểm tra chất lượng móng cọc nhà cao tầng, công trình biển và phát triển cơ sở hạ tầng (1997 - 2000).

Một số hoạt động nghiên cứu và triển khai của Viện.

Ấn vào dòng chữ file download ở trên để lấy file về máy của quý khách. Lưu ý: Quý khách cần có chương trình hỗ trợ file adobe mới xem được, chân thành cảm ơn đã quan tâm đến lĩnh vực này.

Một số hoạt động nghiên cứu và triển khai của Viện.

Ấn vào dòng chữ file download ở trên để lấy file về máy của quý khách. Lưu ý: Quý khách cần có chương trình hỗ trợ file adobe mới xem được, chân thành cảm ơn đã quan tâm đến lĩnh vực này.

Kinh nghiệm kiểm tra chất lượng cọc của VGI

Ấn vào dòng chữ file download ở trên để lấy file về máy của quý khách. Lưu ý: Quý khách cần có chương trình hỗ trợ file adobe mới xem được, chân thành cảm ơn đã quan tâm đến lĩnh vực này.

Công ty: VGI
Điện thoại: 22141917
Email: viendkt@vusta.vn
Address: 152 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội